Životopis Andreje Babiše

Narozen 2. září 1954 ve slovenské Bratislavě. Má české občanství. Jeho rodiče jsou absolventy obchodní akademie a byli zaměstnáni v obchodu s řemeslnýi potřebami s názvem Řempo. Jeho otec Štefan posléze pracoval ve firmě Československá keramika a pomohl tak v podstatě položit základy zahraničního obchodu na Slovensku. Později se vydal i akademickou cestou – zejména založením Katedry zahraničního obchodu při VŠE.

Další firmou, kde otec Štefan pracoval byl Strojexport, v jehož rámci byl vyslán do Etiopie, kde prodával obráběcí stroje české produkce. Od počátku 60. let pak celá rodina přesídlila do Paříže. Zde také začal malý Andrej chodit na základní školu. Po příjezdu zpět na Slovensko došlo k vyloučení Štefana z Komunistické strany Slovenska, rehabilitován byl až po Pražském Jaru 1968.

Celá rodina pak přesídlila do Ženevy, kde otec Štefan pracoval v oblasti celní problematiky. Andrej navtěvoval gymnázium ve Švýcarsku, později maturoval v Bratislavě a od poloviny 70. let studoval na VŠE v Praze, jak jinak – zahraniční obchod. Andrej Babiš absolvoval školu s červeným diplomem a začal pracovat pro Chemapol v Bratislavě.

Na konci roku 1985 byl poslán jako vyslanec Petrimexu do Maroka, kde se věnoval zastupování vícero českých firem. Poté je již jeho kariéra spjata se surovinami pro hnojiva, kde působil v roli obchodního ředitele v rámci Petrimexu.

Z prvního i druhého manželství má po dvou dětech, čili celkem 4.

Od ledna 1993 je již vlastním pánem, zakládá nyní mamutí skupinu Agrofert, která má už velmi rozsáhlé portfolio – chemické, potravinářské a zemědělské výrobky zejména. Od června 2013 vlastní také mediální imperium MAFRA. Jeho Agrofert nyní ovládá více než 200 společností.

 Na konci roku založil politickou stranu (hnutí) ANO 2011 a jejich ambicí je se dostat do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. On sám za svoji osobu ale žádné funkce nevyžaduje, chce se věnovat zejména podnikání. Zkratka ANO znamená ostatně Akce Nespokojených Občanů.

zdrojem tohoto textu je převážně:Wikipedie